Click aici pentru informatiile legate de recunoasterea acreditarii editurii
Pentru verificarea recunoasterii CNCSIS a Editurii RISOPRINT va rugam sa accesati link-urile de mai jos ale site-ului oficial CNCSIS (pozitia 92 in lista, cod CNCSIS 178).
Site CNCSIS

Procedura de evaluare Peer Review

Descrierea sistemului peer-review

Promovarea cărților științifice împreună cu cele care fac parte din panelul științelor sociale și umaniste, reprezintă obiectivul principal al activității noastre editoriale.

Activitatea științifică a autorilor și a referenților de marcă, precum și activitatea editorială, asigură calitatea cărților publicate de Editura RISOPRINT.

Manuscrisele primite de la autori, în format electronic, sunt evaluate de editor(i) în vederea începerii procesului de peer-review. Aceste manuscrise sunt trimise spre evaluare unui număr de doi referenţi din rândul membrilor Consiliului Editorial sau unor colaboratori ai Editurii, cu expertiză în domeniul abordat de lucrare.

Cei doi referenți de specialitate desemnați vor evalua lucrarea individual, fiind rugați să stabilească dacă informaţiile prezentate în manuscris sunt corecte şi coerente din punct de vedere ştiinţific şi să evalueze calitatea manuscrisului. Referenţii sunt solicitaţi să comenteze asupra punctelor tari şi a celor slabe ale lucrării. În urma evaluării, referenţii propun editurii:

  • să accepte manuscrisul, cu sau fără modificări;
  • să invite autorii să revizuiască manuscrisul pentru a răspunde comentariilor formulate de referenţi înainte de a lua decizia finală cu privire la publicarea manuscrisului;
  • să respingă manuscrisul, argumentele invocate privind lipsa interesului ştiinţific, lipsa noutăţii, abordarea superficială a subiectului sau probleme majore de redactare.

Decizia de a edita o carte se bazează pe evaluarea calităţii argumentelor aduse de fiecare dintre referenţi și de către autori cu privire la calitatea manuscrisului. Referenţilor li se poate solicita să detalieze decizia iniţială, în special în cazurile în care există neconcordanţe între opiniile referenţilor sau când autorul consideră că anumite aspecte au fost greşit înţelese.

Referenţii vor trata conţinutul manuscrisului drept confidenţial. Cei care au acces la conţinutul materialului au obligaţia să păstreze confidenţialitatea şi să nu îl folosească în mod necorespunzător. Procesul de recenzie va asigura tuturor autorilor şanse egale de publicare a manuscrisului lor.

Acceptarea şi programarea pentru publicare a lucrărilor nu va fi împiedicată de criterii adăugate ulterior sau de proceduri suplimentare care nu erau înscrise iniţial în procesul de recenzie.

După parcurgerea acestor etape se va lua o decizie cu privire la publicare, iar autorii vor fi înştiinţaţi prin e-mail.


Lista referentilor / Peer reviewers list

In ordine alfabetica / In alphabetical order
Nume Afiliere instituțională

Prof. univ. dr. Boari Vasile

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Prof. univ. dr. Bătrâncea Ioan

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Prof. univ. dr. Cheșuț Cristian

Universitatea de Artă și Design Cluj

Prof. univ. dr. Haplea Ioan

Academia de muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Herbil Ivan

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Facultatea de Litere

Conf. Univ. dr. în litere Hodiș Vasile

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Facultatea de Litere

Prof. univ. dr. Luțaș Mihaela

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Sculptor Mocan Liviu

Artist independent

Prof. univ. dr. Muntean Leon Sorin

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj

Prof. univ. dr. ing. Naghiu Alexandru

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj

Lector dr. Naghiu Mihai

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Prof. univ. dr. Nedelcuț Nelida

Academia de muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Pop Ioan

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Universitatea Emanuel, Oradea

Prof. univ. dr. Roșca Felician

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică

Conf. univ. dr. Rusu Ieremia

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie TIMOTHEUS, București

Prof. univ. dr. habil. Simuț Corneliu

Universitatea Emanuel, Oradea

Conf. univ. dr. Simuț Ramona

Universitatea Emanuel, Oradea

Lect. univ. dr. Svințiu Liana

Universitatea Națională de Artă din București

Asist. univ. dr. Șuteu Cristina

Academia de muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Toader Mihaela

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Facultatea de Litere

Prof. univ. dr. Vaida Voievod Mircea

istoric

Autentificare

Utilizator: Vizitator
login

Coşul de cumpărături

Conţinut coş: 0 articole
Total: 0 RON
Roprint - echipamente si tehnologie tipar si post tipar